81-534-15-65

Kopiowanie dokumentacji medycznej

Informacja o możliwości uzyskania kopii dokumentacji medycznej.

Kopię dokumentacji medycznej może uzyskać: Pacjent, przedstawiciel ustawowy Pacjenta lub osoba upoważniona przez Pacjenta, przedstawiając pisemny wniosek złożony w rejestracji Przychodni Kopię dokumentacji medycznej przygotujemy nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Czas oczekiwania jest orientacyjny i  zależny jest od formy zapisu wnioskowanej dokumentacji (dokumentacja papierowa, dokumentacja elektroniczna).

Kopia dokumentacji medycznej może zostać wydana Pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej wyłącznie na podstawie weryfikacji aktualnego dokumentu tożsamości. Osobą upoważnioną jest osoba legitymująca się upoważnieniem notarialnym lub osoba wskazana przez Pacjenta w oświadczeniu wypełnionym osobiście przez Pacjenta lub przedstawiciela ustawowego w obecności Pracownika Przychodni. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i danych medycznych inne rodzaje upoważnienia nie będą honorowane, z uwagi na brak możliwości weryfikacji ich autentyczności.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzaju zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This will close in 0 seconds