81-534-15-65

EWUŚ

ELEKTRONICZNA WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ ŚWIADCZENIOBIORCY


Od 1 stycznia 2013 r. na mocy znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w Przychodni Specjalistycznej „Bio- Medical”  Pacjenci mają prawo do elektronicznego potwierdzenia uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. Narzędziem usprawniającym realizację tego prawa jest uruchomienie przez NFZ ogólnopolskiego systemu elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców- popularnie nazywanej eWUŚ.

Podstawą funkcjonowania systemu eWUŚ jest weryfikacja uprawnień na podstawie numeru PESEL.
W rejestracji należy przedstawić dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).
W przypadku osoby niepełnoletniej należy przedstawić legitymację szkolną, natomiast tożsamość dziecka do 6 r. ż. potwierdza rodzic. Dziecku do 3 m. ż. które nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL można potwierdzić prawo do świadczeń numerem PESEL rodzica lub opiekuna.

Jeśli system nie potwierdza prawa do świadczeń lub następuje nieprzewidziana przerwa
w działaniu systemu (np. awaria) można skorzystać z usługi medycznej podpisując stosowne oświadczenie.

Zapraszamy do korzystania z naszych świadczeń!

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This will close in 0 seconds