81-534-15-65

Kopiowanie dokumentacji medycznej

Kopię dokumentacji medycznej może uzyskać: Pacjent, przedstawiciel ustawowy Pacjenta lub osoba upoważniona przez Pacjenta, przedstawiając pisemny wniosek złożony w rejestracji przychodni.

Proces rejestracji

Jak przebiega proces rejestracji i jakie dokumenty są do tego potrzebne?

EWUŚ

Od 1 stycznia 2013 r. na mocy znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w Przychodni Specjalistycznej „Bio- Medical” Pacjenci mają prawo do elektronicznego potwierdzenia uprawnienia do świadczeń zdrowotnych.

Projekt „Winda”

Dzięki Państwa głosom w przychodni Bio – Medical, w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016, wybudowana zostanie winda, która umożliwi korzystanie z usług także pacjentom niepełnosprawnym.

This will close in 0 seconds