Poradnia pulmonologiczna

- wymagane skierowanie

Lek. med. Anna Kazjaka- Olszewska
- środa 15:00- 17:00
                                                               czwartek 10:00- 12:00
                                                               piątek 14:30 - 17:30

Lek. med. Marta Muryjas- poniedziałek 15:30- 17:30
                                              wtorek 15:30- 17:30

Lek. med. Agnieszka Janowska- czwartek 15:30- 17:30